{"total":403,"stores": [ {"name":"CÔNG TY TNHH TM DV XNK XIANG FA","web_address":"206/32 Lạc Long Quân, Phường 10, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1959.8219882587061!2d106.64174065791303!3d10.761897633118174!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752e905b96db0b%3A0xfc37a9342d2577e4!2zMjA2LzMyIEzhuqFjIExvbmcgUXXDom4sIFBoxrDhu51uZyAxMCwgUXXhuq1uIDExLCBI4buTIENow60gTWluaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1571884198361!5m2!1svi!2s","district_code":"QUAN11","province_code":"HOCHIMINH"}] }